Have you any question?

985875000000

dean.law@fwu.edu.np

All Notices

Notice for: All

उपप्राध्यापक पदपूर्ति (करार )सम्बन्धी सुचना र आबेदन फाराम

May 28, 2024

By Admin

Notice for: All

Notice For Orientation Program of B.A.,LLB 1st semester 2080

Dec 8, 2023

By Admin

Notice for: All

Notice for Admission

Dec 7, 2023

By Admin

Notice for: All

बी .ए.एल एल बी कार्यक्रम महेन्द्रनगर कंचनपुरका लागि आवश्यक रिक्त सिट का लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

Dec 3, 2023

By Admin

Notice for: All

भर्ना सम्बन्धी सूचना

Nov 17, 2023

By Admin

Notice for: All

B.A., LL.B. Entrance Result Notice 2080

Oct 14, 2023

By Admin

Notice for: All

New admission for academic year 2080 deadline extended

Sep 27, 2023

By Admin

Notice for: All

New admission for academic year 2080 open

Aug 22, 2023

By Admin

Notice for: All

Call for articles

Aug 7, 2023

By Admin

Notice for: All

उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना

Feb 2, 2023

By Admin

Notice for: All

कानून संकाय डीनको कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्रचनपुर उपप्राध्यापक पदपूर्ति सम्बन्धी सुचना

Jan 26, 2023

By Admin

Notice for: All

BA LLB entrance examination result 2079/080 published

Dec 12, 2022

By Admin

Notice for: Admin

Admission open in B.A LLB for academic year 2079-80

Sep 23, 2022

By Admin

Notice for: All

Brochure

Aug 23, 2022

By Admin

Notice for: All

कानून संकाय डीनको कार्यालय महेन्द्रनगर, कञ्रचनपुर उपप्राध्यापक पदपूर्ति सम्बन्धी सुचना

Jun 22, 2022

By Admin